flag flag

Regulamin

 • Doba hotelowa trwa od godz. 15:00 do godz. 11:00 dnia następnego.
 • Jeżeli Gość nie określił czasu pobytu rezerwując lub wynajmując bezpośrednio pokój, przyjmuje się, że wynajem nastąpił na jedną dobę.
 • Możliwość przedłużenia pobytu ponad okres wskazany przez Gościa powinien nastąpić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa okres najmu. Przedłużenie pobytu nastąpi w miarę posiadanych miejsc noclegowych.
 • Gość nie może przekazywać, odstępować wynajętego pokoju innym osobom nawet, jeśli nie upłynął okres, za który zapłacił.
 • Gość jest zobowiązany do poinformowania o przyjmowaniu Gości nie zameldowanych w hotelu. Osoby nie zameldowane w hotelu mają obowiązek opuszczenia obiektu do godz. 22:00.
 • Na terenie obiektu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22:00 do godz. 7:00 dnia następnego. Nawigator zastrzega sobie możliwość odstępstw, w przypadku, gdy na terenie obiektu organizowana jest impreza okolicznościowa.
 • Nawigator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione bez nadzoru w pokojach oraz miejscach ogólnodostępnych.
 • Gość ponosi odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe na terenie Nawigatora z jego winy. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają prawni opiekunowie.
 • W Nawigatorze obowiązuje zakaz palenia tytoniu w pokojach, na korytarzach. Poza miejscami do tego wyznaczonymi (przed budynkiem, balkony).
 • Parking Nawigatora jest niestrzeżony, nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu należącego do Gościa.
 • Zabrania się używania w pokojach: kuchenek elektrycznych lub gazowych. Piecyków i innych urządzeń nie będących na wyposażeniu pokoju.
 • Gość zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu obiektu oraz zasad związanych z bezpieczeństwem przeciw pożarowym.
 • Sprzątanie pokoju odbywa się raz na trzy dni lub na życzenie Gościa-za dodatkową opłatą w wysokości 20 zł.
 • Wymiana pościeli odbywa się raz w tygodniu. Dodatkowa wymiana na życzenie Gościa: 15 zł/ komplet pościeli.
 • Wymiana ręczników odbywa się raz na trzy dni. Dodatkowa wymiana na życzenie Gościa: 5 zł za ręcznik.

Życzymy miłego pobytu w Nawigatorze